Firmy

FIRMY

Garantované symetrické připojení pro malé, střední a velké firmy

 

a

individuální přístup

a

řešení na míru

a

garance dostupnosti

a
profesionalita
  • Vysokorychlostní symetrické připojení bez agregace
  • Využití radiových spojů ve volných kmitočtových pásmech (10GHz, 17GHz) nebo placených kmitočtových pásmech (11GHz aj.)
  • V případě dostupnosti optického vlákna je služba předána na optické síti
  • Garance dostupnosti služby – SLA (Service Level Agreement – Dohoda o úrovni dodávaných služeb – určení kvality a dostupnosti služby)
  • Garance propustnosti linky
  • Monitoring v režimu 24/7/365
  • předávací rozhraní – metalické 100/1000 BASE-T nebo optické 100/1000 BASE-X

Pro zpracování nezávazné cenové nabídky dle Vašich techologických požadavků a potřeb nás neváhejte kontaktovat

Important!

telefonicky na tel. čísle:  +420 773 005 494

Notice

nebo

Important!

napište na kontaktní e-mail: b2b@kuronet.eu